Gotowe spółki Czechy

  • Rejestracja spółki w Czechach – od 5000 zł
  • Rejestracja spółki w Czechach i wystąpienie o nadanie numeru NIP EU – od 5500 zł
  • Gotowa spółka w Czechach w NIP EU – ok.10 000 zł.
  • Rejestracja spółki na Węgrzech – 6000 zł (NIP EU w ciągu 1 tygodnia).
  • Rejestracja spółki na Litwie – 3000 zł, z NIP EU – 5000 zł
  • Rejestracja spółki w Bułgarii – 1000 EU, z NIP EU – 1500 EU

Gotowe spółki Czechy

Zakładanie spółek w Czechach na miarę (ready made company)

•          Założymy spółkę na miarę (gotowa spółka Czechy) z naszym lub Państwem kapitałem zakładowym.

•          Przeprowadzimy rejestrację działalności gospodarczych.

•          Zapewnimy osoby do organów prowadzących i kontrolnych.

•          Zapewnimy prowadzenie księgowości.

Zakup gotowej spółki z aktywnym NIPem (VATem) europejskim, to metoda na szybkie rozpoczęcie działalności na terenie Czech oraz Unii Europejskiej. Całą transakcję możemy przeprowadzić albo w Warszawie albo w Ostrawie lub w Pradze. Wystarczy jedno spotkanie około 2-3 godziny aby stać się posiadaczem gotowej spółki czeskiej.

Gotowe spółki „ready-made” to sprawdzony i praktykowany sposób w obrocie handlowym. Są one wcześniej przez nas rejestrowane (nie prowadziły żadnej działalności) i posiadają wszelkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami.

Dodatkowo, na każdym etapie możesz zmienić nazwę takiej spółki, zakres umowy (jest to dodatkowo płatne) ale w większości zapisy umowy spółki i nazwy spółek odpowiadają naszym Klientom.

Aktualnie dostępne są gotowe spółki w Czechach. Kontakt aby uzyskać więcej informacji. Przykładowe spółki:

  • A sp. z o.o. (s.r.o.) – jeden wspólnik i jeden członek zarządu – obywatel Republiki Czeskiej, spółka założona w roku 2013, wysokość kapitału zakładowego 200.000 koron czeskich, kapitał został wpłacony w całej swej wysokości. Firma nie posiada żadnych zobowiązań, siedziba w Pradze, zarejestrowany podatnik VAT (NIP EU)
  • B sp. z o.o. (s.r.o.) – dwóch wspólników i jeden członek zarządu – obywatele Republiki Czeskiej, spółka założona w drugiej połowie 2014, wysokość kapitału zakładowego 200.000 koron czeskich, kapitał został wpłacony w całej swej wysokości. Firma nie posiada żadnych zobowiązań, siedziba w Ostrawa, zarejestrowany podatnik VAT (NIP EU)
  • i wiele innych z siedzibą w Pradze, Ostrawie oraz w Brnie. Udostępniamy także wirtualne biuro, księgowość oraz inne niezbędne narzędzia do prowadzenia biznesu.

założenie spółki czechy