Podstawowe informacje firma w Czechach

Podstawowe informacje przy założeniu firmy w Czechach:

 • w dniu rozpoczęcia działalności musi mieć dana osoba co najmniej 18 lat
 • musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • musi posiadać aktualny wypis z polskiego rejestru karnego – zaświadczenie o niekaralności
 • ważny polski dowód osobisty
 • brak długów i zaległości finansowych wobec czeskich urzędów
 • niezbędne dokumenty do siedziby firmy (np. umowa najmu ) – oferujemy usługę wirtualnego biura w Czechach

Rejestrujemy różne formy prawne i np. są to:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – s.r.o.
 • spółka akcyjna – a.s.
 • spółka komandytowa – k.s.
 • spółka jawna – v.o.s.
 • spółdzielnia

W ramach naszej współpracy możemy zapewnić:

– rejestracja spółki w Czechach;

– zakup gotowej spółki w Czechach;

– obsługa księgowa – także w języku polskim;

 

Więcej informacji na stronach eurocompanies.pl