Co jest potrzebne do założenia spółki w Czechach?

W celu rejestracji lub zakupu spółki w Czechach potrzebne są następujące informacje:

  • propozycja nazwy spółki;
  • zakres działalności;
  • dane wspólników;
  • dane członków zarządu, polskie zaświadczenie o niekaralności z KRK.
  • czy będzie potrzebny adres do rejestracji spółki (obsługa wirtualnego biura)?
  • czy potrzebna będzie księgowość?
  • czy wymagane jest zgłoszenie na NIP EU i wpis do bazy VIES (eksport import usług w obrębie UE bez naliczania VAT)

 

Więcej informacji na stronach eurocompanies.pl